Certificări

Certificări

image
ISO 9001:2015

Martie 2019 - SRAC CERT a acordat certificatul ISO 9001:2015 care atestă că produsele și serviciile furnizate de Nova Tech Integrated Solutions, sunt de cea mai înaltă calitate.

Principiile de management al calității după care își conduce activitatea Nova Tech Integrated Solutions, implică:

- Competență și dezvoltare continuă - perfecționarea continuă a angajaților, din punct de vedere profesional, prin asigurarea unui mediu de lucru dinamic și corect;
- Responsabilitate – față de clienți, furnizori și angajați, prin asigurarea unei colaborări corecte și eficiente și față de societate, prin proiecte de responsabilitate socială;
- Orientare către client – identificarea necesităților clienților și livrarea serviciilor în conformitate cu cerințele acestora.

image
SR OHSAS 18001:2008

Martie 2019 – SRAC CERT a acordat certificarea SR OHSAS 18001:2008, certificare privind Sănătatea și Securitatea Muncii.

image
SR EN ISO/IEC 27001:2018

Martie 2019 – SRAC CERT a certificat compania cu SR EN ISO/IEC 27001:2018, privind Politica de Securitate a Informațiilor. Nova Tech Integrated Solutions respectă integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea informației.

image
ISO 14001:2015

Martie 2019 - SRAC CERT a acordat certificatul ISO 14001:2015, privind politica Nova Tech Integrated Solutions de Protecție a Mediului Înconjurător.


Obiective:
- Evaluarea și analiza periodică a eficacității sistemului de management de mediu și dezvoltarea programelor necesare pentru îmbunătățirea acestuia;
- Pregătirea periodică a personalului pentru a acționa conform cu cerințele de mediu.

image
ISO/IEC 2000-1:2011

Septembrie 2018 – SRAC CERT a acordat certificatul ISO/IEC 2000-1:2011 care atestă implementarea unui sistem de management integrat, care îmbină eficienţa şi eficacitatea proceselor, profitul economic şi satisfacţia clientului datorită calităţii ridicate a produselor şi/sau serviciilor oferite.