GDPR

GDPR

Acest document detaliaza datele personale pe care le prelucram, activitatile de prelucrare si scopul prelucrarii, modul in care intelegem sa protejam datele prelucrate, persoanele care au acces la date, distribuirea datelor personale si drepturile persoanei vizate in legatura cu acestea.
Aceasta politica de prelucrare a datelor personale se aplica datelor personale colectate prin intermediul website-ului www.novatech.com.ro.

I. Informatii generale
NOVA TECH INTEGRATED SOLUTIONS S.R.L. (denumit in continuare "NOVA TECH"), cu sediul social in Bucuresti, sectorul 1, B-dul Aviatorilor nr. 54. Suntem inregistrati in Registrul Comertului Bucuresti nr. J40/8581/2015, avand Codul Unic de Inregistrare 34770594 prelucreaza date personale in conformitate cu legislatia europeana a protectiei datelor (Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare GDPR).
Orice intrebare cu privire la prelucrarea datelor personale poate fi transmisa la adresa de email support@novatech.com.ro sau prin cerere scrisa, la sediul societatii.
NOVA TECH ofera consultanță în domeniul tehnologiei informațiilor pentru a vă ajuta la realizarea strategiei IT&C a companiei – ca funcție suport pentru îmbunătățirea proceselor de business și desfășurarea în condiții optime a activității dumneavoastră de bază. Obiectivul nostru este de a fi alături, pas cu pas, în demersurile dumneavoastră de eficientizare a activității și creștere a productivității, prin implementarea de soluții IT&C dedicate, personalizate, necesare proceselor de lucru din companie si, totodata, prin respectarea confidentialitatii datelor personale a clientilor, utilizatorilor de Internet si a partenerilor de afaceri.
Informatiile pe care le colectam cu privire la dvs. si modul in care le colectam pot varia in functie de serviciile pe care le utilizati, modul in care ati utilizat serviciile si modul in care ati interactionat cu NOVA TECH, chiar daca nu sunteti client sau ceea ce am obtinut de la o terta parte care avea permisiunea de a face schimb de informatii cu noi.
In acest sens, depunem toate diligentele rezonabile pentru a colecta doar date personale care sunt absolut necesare pentru scopurile specific.
Termenii de "date cu caracter personal", "operator", "persoana împuternicită", "persoană vizată", "prelucrare" vor avea înțelesul stabilit de GDPR, după cum urmează:
• "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
• "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
• "persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
• "prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

II. Principii privind prelucrarea datelor
NOVA TECH se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (denumite în continuare "Principiile") prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:
• Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
• Colectate in scopuri specificate, explicite si legitime;
• Adecvate, relevante si limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
• Corecte si actualizate;
• Pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar in raport de scopul prelucrarii;
• Procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate, intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel incat datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.
NOVA TECH va prelucra datele dvs. cu caracter personal, avand ca temei:
1. Executarea sau incheierea contractului cu dvs. si pentru a da curs solicitarilor dvs.
2. Interesele comerciale legitime ale NOVA TECH, de exemplu, prevenirea fraudelor, mentinerea securitatii retelei si serviciilor noastre, marketing direct si imbunatatirea serviciilor noastre. Ori de cate ori ne bazam pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluam interesele noastre comerciale pentru a ne asigura ca acestea nu prevaleaza asupra drepturilor dvs. In plus, in unele cazuri aveti dreptul de a va opune acestei prelucrari. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa consultati sectiunea Drepturile Dvs. din aceasta informare.
3. Conformarea cu o cerinta legala imperativa, inclusiv, de exemplu, cerinte contabile si fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de pastrare), proceduri, si dreptul dvs. de a restrictiona utilizarea datelor proprii, care controleaza obiectul serviciilor de asistenta juridica ce vor fi prestate; sau
4. Consimtamantul pe care il acordati atunci cand NOVA TECH nu se bazeaza pe alt temei legal. Consimtamantul poate fi retras in orice moment.
Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci cand, de exemplu:
• Utilizati oricare dintre serviciile noastre;
• Va abonati la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
• Ne contactati sau ne solicitati informatii in legatura cu un produs sau serviciu;
• Vizitati sau navigati pe Website-ul nostru;
• Ati acordat permisiunea altor societati, cum ar fi partenerii nostri comerciali sau asociatii nostri, precum si unor terti furnizori sau contractanti ai nostri, sa faca schimb de informatii cu noi cu privire la dvs.;
• Atunci cand datele dvs. cu caracter personal sunt publice.
Tipurile de informatii pe care le putem prelucra sunt, daca este cazul:
• Nume
• Prenume
• Adresa email

III. Cum utilizam datele dvs. cu caracter personal
1. NOVA TECH poate prelucra datele utilizatorilor sai astfel:
- in mod direct, atunci cand sunt furnizate de catre utilizator;
- indirect, atunci cand sunt furnizate prin intermediul website-ului, de exemplu: date de trafic inregistrate de serverele care gazduiesc website-ul nostru, cookie-uri care pot oferi anumite date personale.
2. Pentru prestarea serviciilor noastre
Preluarea solicitarilor si furnizarea serviciilor dorite.
• Facturare si Support: pentru a va factura pentru prestarea serviciilor noastre.
Pentru a raspunde la orice intrebari sau preocupari pe care le puteti avea in legatura cu serviciile noastre.
• Mesaje privind serviciile
Va vom contacta pentru a va furniza informatii la zi in legatura serviciile noastre, de exemplu, in legatura cu modificarile termenilor si conditiilor noastre sau intreruperea unor servicii.
3. Pentru imbunatatirea serviciilor pe care vi le oferim
Imbunatatiri si inovatii privind serviciile noastre.
4. Recrutare/ selectie a angajatilor NOVA TECH
Prelucram date cu caracter personal in scopul inscrierii in baza de date, a recrutarii si/sau selectiei pentru pozitia/pozitiile deschise la care ati aplicat in vederea ocuparii unui post disponibil in cadrul NOVA TECH, realizarea unor rapoarte statistice asupra fortei de munca, precum si autoritatilor publice, in baza legislatiei in vigoare.
Aceste informatii vor fi stocate in baza de date NOVA TECH (conform duratei amintite mai jos) si pot fi transmise/portate partenerilor, imputerniciti ai operatorului de date cu caracter personal NOVA TECH.
5. Procesarea formularului de contact
NOVA TECH va folosi informatiile pe care le furnizati in sectiunea corespunzatoare de contact, existenta pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastra.                                                                                                                                               
Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-ului NOVA TECH, intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Politicii de Protectie a Datelor a NOVA TECH.
Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra transmise in sectiunea de contact a site-ului, este posibil ca, in anumite circumstante, sa avem obligatia de a divulga datele dvs. partenerilor cu care NOVA TECH colaboreaza si/ sau altor terti furnizori de servicii ai NOVA TECH.
Cu toate acestea, NOVA TECH a adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum si prelucrarea in conformitate cu cerintele GDPR a datelor dvs. de catre entitatile mentionate anterior.
NOVA TECH se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate in alt scop decat acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor in care exista consimtamantul dvs. expres pentru a le utiliza si in alte scopuri.
6. Fuziuni si achizitii
Daca trecem printr-o procedura de reorganizare sau de vanzare catre o alta entitate, vom comunica informatiile dvs. catre acea entitate.

IV. Divulgarea datelor cu caracter personal catre terti
Datele cu caracter personal prelucrate de catre NOVA TECH vor putea fi divulgate si/sau transferate catre terti doar in situatia in care exista consimtamantul dumneavoastra expres pentru a proceda in acest sens, cu exceptia situatiilor in care exista o obligatie legala/contractuala pentru NOVA TECH de a proceda in acest mod.
Va rugam sa aveti in vedere faptul ca este posibil ca in anumite circumstante sa avem obligatia de a divulga datele dvs. cu caracter personal, partenerilor cu care NOVA TECH colaboreaza si/sau altor terti furnizori de servicii ai NOVA TECH.

V. Durata de pastrare a datelor dvs. cu caracter personal
Vom stoca informatiile dvs. pe o durata de maxim 6 luni sau daca nu exista o norma legala care prevede o alta durata de stocare.

VI. Pastrarea in siguranta a datelor dvs. cu caracter personal
NOVA TECH analizeaza si imbunatateste in mod constant masurile adoptate pentru protectia datelor dvs. cu caracter personal impotriva oricarui acces neautorizat, pierdere accidentala, dezvaluire sau distrugere.
Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu tine de controlul nostru.
Nu va vom cere niciodata sa ne comunicati informatiile dvs. sigure, personale sau privind contul, printr-un mijloc de comunicare nesolicitat. Dvs. sunteti singurul responsabil pentru pastrarea in siguranta a informatiilor personale si pentru necomunicarea acestora catre alte persoane.

VII. Drepturile persoanei vizate
• Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal
Aveti dreptul de a rectifica datele detinute in legatura cu dvs., daca acestea nu sunt corecte.
• Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Aveti dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le detine NOVA TECH in legatura cu dvs., prin transmiterea unui email la adresa support@novatech.com.ro sau a unei cereri scrise la sediul NOVA TECH.
• Dreptul la portabilitatea datelor
Aveti dreptul de a putea lua cu dvs. datele proprii pe care ni le-ati comunicat in anumite circumstante, prevazute de Regulament.
• Dreptul de opozitie la utilizarea datelor cu caracter personal
In anumite circumstante, aveti dreptul de a va opune prelucrarii de catre NOVA TECH  a datelor dvs. cu caracter personal.
Pentru a obiecta la alte prelucrari realizate in temeiul intereselor noastre legitime:
Va rugam sa ne contactati la adresa support@novatech.com.ro.
Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar daca aveti in continuare nemultumiri, puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal– datele de contact se gasesc la adresa www.dataprotection.ro.
• Dreptul de a restrictiona utilizarea datelor Dvs. cu caracter personal
In cazul in care considerati ca datele pe care le detinem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerati ca nu ar trebui sa prelucram datele dvs., va rugam sa ne contactati pentru o discutie in legatura cu drepturile pe care le aveti. In anumite circumstante, veti avea dreptul de a ne cere restrictionarea prelucrarii.
• Dreptul de stergere
NOVA TECH va prelucra si va pastra datele dvs. doar atat timp cat acest lucru este necesar si pana la maxim 6 luni. In anumite circumstante, aveti dreptul de a ne solicita sa stergem datele dvs. cu caracter personal pe care le detinem.

VIII. Modificari ale Politicii de prelucrare a datelor personale
Aceasta Politica de prelucrare a datelor personale va fi modificata ori de cate ori va fi necesar, in conformitate cu prevederile legale sau cu nevoile NOVA TECH, fara notificare prealabila. Noua versiune va intra in vigoare la data publicarii pe site.