Tehnologii și Soluții

Securitatea Informației

 

Securitatea IT este un element-cheie în cadrul platformelor informatice implementate la clienții nostri. Soluțiile de securitate IT sunt destinate protejării informației vehiculate în cadrul sistemului informatic și pot fi aplicate pe mai multe nivele de infrastructură, în funcție de bugetul alocat și de valoarea estimată a informațiilor confidențiale (mai exact, valoarea prejudiciului potențial în cazul pierderii/scurgerii de informații din sistem).

Soluțiile de securitate IT&C pe care le oferim clienților noștri sunt grupate în mai multe categorii:

Protecția spațiului individual de lucru al utilizatorului

Protecția spațiului individual de lucru al utilizatorului - protecția la nivel de sistem de operare este punctul de plecare al fiecărei implementări de securitate integrată. Orice alte soluții de la niveluri mai ridicate de securitate trebuie să fie adăugate la acestea și nu să le înlocuiasca. Propunerile noastre pentru acest nivel de securitate sunt:
-    anti-malware – la nivel de host (desktop, laptop)
-    host firewall – pentru prevenirea și împiedicarea accesului neautorizat la sistemul de operare
-    soluții de autentificare sigură (2 factor authentication) – folosind token-uri sau smart card-uri cu certificat digital.
-    soluții de tip applications control & host configuration management.
-    soluții de tip DLP (data loss prevention)
-    management centralizat al soluțiilor de host security.

Soluții de comunicații și securitate

Soluții de comunicații și securitate la nivel de perimetru:
-    soluții Firewall-VPN
-    soluții IPS/IDS (cu segmentare externă și internă)
-    soluții de content filtering (e-mail, web, instant mesaging, etc.)
-    soluții proxy, load-balancing

Soluții de securizare a bazelor de date

Soluții de securizare a bazelor de date (database security) și a accesului la aplicații (identity management, Single Sign-On, etc.)

Soluții de management centralizat al securității

Soluții de management centralizat al securității – soluții de log management, soluții de tip SIEM, soluții de tip security analytics, etc.